Markalar, ajanslar ve girişimlere yönelik; yaratıcı, rekabetçi ve geliştirici;

Teknolojik pazarlama ve iletişim projeleri yönetimi ve danışmanlığı:
 
Güncel vakalarla, bilimsel yöntem ve verilere dayalı bilişim ve pazarlama teknolojileri eğitimleri:
Sektörel ve kurumsal etkinliklerde teknoloji, pazarlama ve iletişim trendleri üzerine konuşmalar ve moderatörlük çalışmaları:

Hakan Akben | Teknolojik Pazarlama ve İletişim Uzmanı